DEMİRKÖY MANGAL KÖMÜRÜ

Projesini tamamladığımız yatay mangal kömürü makinamız yılda 3000 ton elleme mangal kömürü üretimi için tasarlanmıştır.

Üretim Makinesi

Makinamız yıllık 2000 bin ton odun kömürü kapasitesine sahiptir. Yıllık yaklaşık 10 bin odun kullanır. Operasyon tamamen otomasyon ile yapılmaktadır. Odun damıtılması ile üretilen fazla miktarda buhar, önemli bir enerji potansiyeline sahiptir. Lambiotte teknolojisinin ayırt edici bir özelliği de, piroliz işlemini yürütmek için gereken ısının atmosferik oksijenle karıştırılan pirolitik buharların kazanın içinden yanmasıyla üretilmesidir. Ortamın havası yetersiz yanma ürünlerinde serbest oksijenin bulunmadığını garantileyen miktarda beslenir, böylece heterojen tepkimelerden kaçınır. Sonuç olarak bu makinemizin teknolojisinin iç haznesi işlemlerinde gaz-buhar fazı, odunun karbonizasyon bölgesi ile pişirilmesi ve kurutulması için ısı transfer maddesi olarak tekrar kullanılır. Sonrasında ki odun

yüklemesine kadar mevcut odun kömürüne su değmeden, çevresindeki metalin soğuk suyla soğutulması ile birlikte ürün paketlenmeye hazır halde makinemizden çıkartılır.

tarihçemiz

DEMİRKÖY MANGAL KÖMÜRÜ

Hazırladığımız otomasyon sisteminde gerekli elektronik tamamlayıcı parçalarla birlikte 5 ton ya da 4 odundan 1 ton mangal kömürü elde etmeyi planlıyoruz. Tesisimizde ortalama yılda 2000 ton mangal kömürü elde edilmesi planlanmaktadır.

 

Tesisimizde hammadde kesimi paketlenmesi ve yapmayı planladığımız diğer işlemlerle birlikte 20 kişiye iş olanağı sağlamayı planlıyoruz.

1997 - Bulgaristan

Firmamız 1997 yılında mangal kömürü imala- tına başlamıştır. Fabrikamız Targovisthe – Bulgaristanda üretimine devam etmektedir. 25.000 m2'lik açık alana sahiptir. Üretimi yapılan kömürler satışa sunulmadan önce kalite kontrolden geçmektedir. Yıllık kömür üretimi ortalama 1.000 tondur.

2009 - Bulgaristan

2009 yılından itibaren tam otomatik makine sistemine geçiş yapmış ve üretim kapasitemizi arttırdık. Dijitalleşen dünya ve makineleşmenin getirdiği üretim verimliliği ile yeni yatırım alanları ve pazar arayışına başladık.

2019 - Türkiye

Türkiye’nin dünya pazarındaki yeri ve gelişimi, mangal kömürü konusunda yerli üretim ihtiyacı doğrultusunda, yılların verdiği tecrübe ve bilgi birikimiyle sektörü daha ileriye taşıma hedefindeyiz.

Gelecek

Avrupa ve Türkiye tesislerimizle birlikte sadece mangal kömürüne bağımlı kalmayıp, atıklarından yola çıkarak kurutma tesisi ve pelet üretim tesisleri hedefindeyiz.

Our reliable partners

Mangal Kömürü Üretimi

Faaliyette

Mangal Kömürü Üretimi

Yapılan piyasa araştırmalarına göre yılda 205 bin ton mangal kömürü tüketilmektedir. Mangal kömürü üretimi ülkemizdeki tüketimi karşılamadığından dolayı her sene bu miktarın en az yarısı kadarını ithal etmekteyiz. Bu sayede ülkemize ve ekonomimize katkı sağlayacak projelere imza atacağız.

Atık Isıdan Elektrik Üretimi ve Kurutma

proje aşamasında

Atık Isıdan Elektrik Üretimi ve Kurutma

Endüstri tesislerinin her gün ne kadar enerji harcadığını biliyor musunuz? Birçok endüstriyel işlem plant bacalarından çıkan ısıyı yayar, CO2 içermeyen ve ilave yakıt kullanmadan ek güç üretme fırsatını bu alanda yakalacağız.

Eleme Mangal Kömürü

PROJE AŞAMASINDA

Eleme Mangal Kömürü

Projesini tamamladığımız yatay mangal kömürü makinamız yılda 3000 ton elleme mangal kömürü üretimi için tasarlanmıştır.
Visit website